Stambyten – en nödvändighet

KoppparrörDet finns en överhängande risk för samtliga personer boende i lägenheter att någon gång tvingas uppleva att ett stambyte genomförs. Detta då rör- och ledningar har en begränsad livslängd och det är också dessa som man byter ut mot nyare diton då man genomför stambyten. Här ska man direkt säga att detta tar lång tid, men att det är direkt avgörande för det fortsatta boendet.

Om exempelvis en bostadsrättsförening ignorerar och negligerar detta så kommer fastigheterna att riskera att stora vattenskador uppkommer och dessa vattenskador kan i många fall leda till att fastigheterna i fråga blir obrukbara. Man genomför således stambyten av ett syfte – att kunna fortsätta använda husen i fråga även i framtiden. Det ska således ses som en absolut nödvändighet och som ett nödvändigt ont och ibalnd kan det underlätta att försöka se de positiva effekterna snarare än att bara se de negativa delarna.

Om vi tar ett exempel för att illustrera lite av vad vi menar med detta. Vi tar ett äldre hur i Stockholm där tio lägenheter finns och där styrelsen – tillsammans med medlemmarna – beslutat att ett stambyte måste genomföras inom loppet av några år. Man beslutar att detta bör ske per omgående och tar därför tjuren i hornen direkt. Man informerar i god tid så att de boende i lägenheterna i fråga ska kunna hinna organisera med eventuella temporära bostäder under tiden stambytet sker och man gör även klart för de boende att detta projekt kommer att ge viss mersmak. Detta i form av en omfattande renovering av samtliga badrum och i köken.

Vid ett stambyte är detta scenario nämligen inte ovanligt och det är dit vi vill komma; huset i Stockholm som vi hade som exempel kommer här att passa på att även byta ut duschar, kakla om, riva ut köksluckor och annat och därefter ersätta dessa med helt nytt material. Det vi menar är att man i många fall tjänar på att ett satmbyte genomförs och att man därför ska försöka se denna nödvändiga process ur ett lite ljusare sken. Visst – ett stambyte är jobbigt och man kommer att få leva i en kappsäck under några månader; men belöningen i form av ett nytt badrum, ett kök och – framförallt – pålitliga och säkra rör- och ledningar är värd att vänta på.

Ekonomiska fördelar i Stockholm

Anledningen till att vi ovan fokuserade på ett hus i Stockholm var inte av en slump. Detta på grund av flera orsaker – både positiva och negativa sådana. Om vi börjar med de negativa aspekterna av hur stambyten påverkar de boende i Stockholm så handlar dessa om att det kan vara väldigt svårt att hitta någonstans att bo under tiden detta äger rum.

Alla vet hur bostadssituationen i Stockholm ser ut och att det inte finns tillräckligt med lägenheter att hyra som det är i dagsläget – stambyten innebär därför att det kan vara stora problem att hitta en lämplig bostad under tiden. Ofta får man där flytta in hos vänner eller försöka bita ihop under tiden genom att dela toaletter, dusch och annat med de andra boende i huset där stambytet sker. Att jämföra då med stambyten i mindre städer där problemet med lämpliga ersättningslägenheter inte alls är lika påtagliga som i Stockholm.

Om vi ser till de positiva aspekterna då? Ja, även här kan vi koppla stambyten till den extrema bostadssituationen i Stockholm och här är det bara att vända på frågan för att förstå vad vi menar. Kortfattat; äger du en lägenhet i Stockholm där man just genomfört ett stambyte så kommer denna att ha ökat ganska rejält i värde – och detta utan att det kostat så mycket för dig som privatperson. Det blir således en väldigt investering då många spekulanter faktiskt aktivt söker efter just hus där stambyten skett och detta kan innebära väldigt mycket pengar den dagen man beslutar sig för att sälja sin bostad i Stockholm.

Naturligtvis finns det både för- och nackdelar; men just i den staden menar vi att fördelarna överväger nackdelarna med hästlängder. Potentiell vinst vid en försäljning är något som alltid ska värderas högt.

Kan stambyten ske på ett smidigare sätt?

Att själva tiden det tar för ett stambyte att genomföras är något som gör att man per definition ser detta som något negativt och att det dessutom är dyrt är ytterligare något som ska sättas på minuskontot. Det kostar nämligen mycket pengar och det här kan visa sig i form av en ganska rejäl hyreshöjning då många bostadsrättsföreningar inte har den stabila ekonomin att finansiera stambyten utan att det drabbar medlemmarna.

Detta har gjort att många bostadsrättsföreningar istället använder sig av ett annat alternativ som kallas relining där man snarare reparerar de befintliga rören och ledningarna än att helt byta ut dem. En betydligt billigare process som dock inte ger lika stor säkerhet som fullständiga stambyten. Här ska man dock veta att tekniken inom relining kraftigt förbättrats på slutet och att om utvecklingen följer den nuvarande kurvan så kommer fler och fler bostadsrättsföreningar att använda sig av detta alternativ.

Om vi kortfattat berättar vad relining innebär så kan vi skapa en lite bättre förståelse – för enkelhetens skulle använder vi oss av samma hus i Stockholm som vi hade i exemplet ovan. De boende i detta hus väljer att på årsstämman rösta ned motionen om stambyten och röstar hellre på alternativet relining då detta är betydligt billigare och tar kortare tid. Vid denna relining av huset i Stockholm så behöver man inte riva ut alla rör utan man reparerar de befinliga genom att belägga insidan med en yta av exempelvis polyester eller exposi – material som båda är flexibla och expansiva och som visat sig klara sig mycket bra mot vatten. Detta sprayas på och tar väldigt kort tid – att jämföra då med stambyten – och sker till kanske hälften av priset. Varför använder då inte fler av denna metod?

Jo, här kan man säga att även om relining och tekniken inom detta gått framåt så är det fortfarande en risk för läckage och för förgiftning av exeplevis dricksvattnet. Mycket tyder på att relining i framtiden kan komma att ersätta stambyten – men vi är dock inte riktigt där ännu och  under tiden så kommer det sistnämnda att vara något som fortfarande måste ske; oavsett om man bor i Stockholm, Malmö eller i Kiruna. Det handlar till syvende och sist om att hus över hela Sverige ska fortsätta att vara beboeliga under en lång tid framöver.