Dränering, ett kostsamt projekt

Alla husägare vet att det hela tiden dyker upp oförutsedda kostnader och att det av den anledningen är väldigt viktigt att man avsätter en budget som kan betala för dessa. Saker och ting går sönder och det kostar pengar att reparera – så enkelt är det. Det som man dock kan göra som husägare är att förebygga och försöka förutse var i huset det kan komma att hända saker – något som gör att kostnaden för att reparera dels blir lägre och också lättare att planera.

Om man här säger att det finns några speciella områden på ett hus där man ska lägga lite extra fokus på och som – vid skador – kan komma att kosta mycket pengar att åtgärda så handlar de två främst om de områden som får mest stryk från naturen. Husets grund och husets tak är både områden som hela tiden drabbas av attacker i form av regn, snö, hagel och annan nederbörd och grunden drabbas dessutom av fukt som kommer från marken. Dessa två områden är således väldigt viktiga att man hela tiden håller koll på och sköter om, något som är lättare då det kommer till taket än vad det är då det gäller grunden.

Menas med detta; taket kan man med blotta ögat och okulärt se om något är trasigt och om något läcker in. Grunden får man istället hålla utkik efter olika ledtrådar och bäst gör man detta genom att gå nee i sin källare. Ser man där att det finns fuktfläckar på golvet, på väggarna eller i taket, om det börjat lossna färgsjok från exempelvis väggarna eller om det luktar surt och unket så är allt detta indikationer på att det är dags att öppna sin plånbok. Dessa är nämligen tecken på att det börjar bli dags att genomföra en dränering i Stockholm.

Budgetera för en dränering

En dränering är något som kostar mycket pengar och även om man får använda sig av sitt rot-avdrag så får man ändå räkna med att kostnaden kommer att hamna mellan 50-70.000 kronor. Det är inte materialet som utgör den stora kostnaden vid en dränering utan det är allt arbete som utgör lejonparten. Har du ett hus i Stockholm och står inför en dränering så är det allt grävarbete som kommer att kosta. Huset du bor i har nämligen grunden en bra bit under jord och för att komma åt denna så krävs det grävning; mycket sådan. Dessutom så kommer det att kosta mycket pengar att återställa din tomt i Stockholm också efter det att denna dränering är genomförd.

Kort sagt – en dränering är något som man alltid ska budgetera för som husägare och detta då en sådan kommer att bli nödvändig att genomföra med jämna mellanrum – oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige.

Tipset – utöver att använda rot-avdraget – för att få ner kostnaden lite är att man anlitar ett företag som kan sköta allting som rör dräneringen snarare än att engagera en för grävarbetet, en annan för dränering och en tredje för efterarbetet med tomten. Totalentreprenad blir som regel alltid billigare i slutändan.