Renovera ditt kök och sälj med vinst i Stockholm

Under de rådande omständigheterna i Stockholm så kan man säga att en ägare till en bostad kommer att ha goda möjligheter att sälja denna med vinst. Priserna har under flertalet år stadigt ökat och man kan dessutom se att detta inte är något som är exkluderat endast till de centrala delarna – nej, även i förorter och på ställen som tidigare varit att betrakta som oattraktiva så har priserna ökat. Handlar då det hela om en bostadsbubbla?

Nej, inte enligt många experter som istället pekar på en annan anledning till de ökade priserna för bostäder i Stockholm och detta i form av inflyttningen till staden. Man menar att så länge den fortsätter i nuvarande takt och i detta tempo så kommer priserna att fortsätta stiga – åtminstone som Stockholm inte klarar av att bygga nya bostäder i ett tempo som matchar denna inflyttning.Något som man inte ser ut att klara då bostadsmålen ter sig aningen orealistiska.

Men; som sagt – äger man de facto en bostad i Stockholm och står inför en försäljning så finns det således alla möjligheter att göra en god affär; en affär som dock kan bli ännu bättre och av den anledningen så tänkte vi tipsa lite kring detta. Kort sagt – vi tänkte nämna ett tips som kan göra att man säljer sin bostad till absolut bästa möjliga vinst – oavsett var i Stockholm denna bostad är belägen. För enkelhetens skull så säger vi dock att det handlar om en lägenhet som ligger i Årsta utanför Stockholm – en lagom populär förort där priserna varierar mer än innanför tullarna och där vårt tips således blir lite mer relevant. Kort sagt: så här kan du nå en maximerad vinst vid din försäljning:

Renovera ditt kök. Ett kök utgör idag en central plats och är något som de flesta spekulanter i Stockholm vill ha i ett gott skick. Ett modernt kök kan göra en väldigt stor skillnad i ett slutpris och tipset här är följande: håll det enkelt. Välj inte några extrema färger i ditt kök, håll hyllor och skåp klassiska och försök att skapa så mycket yta som möjligt; gör du det motsatta vid renoveringen av ditt kök så kan det hela bli kontraproduktivt i Stockholm. Man vi alltid ha ett fräscht kök – men man vill sällan ha det åt det extrema hållet. Använd ditt rot-avdrag och anlita skickliga hantverkare för att renovera ditt kök – sådana finns det gott om i Stockholm.  Kostnaden för att renovera ditt kök kommer att landa på – beroende på storlek, val av material och vilken firma du anlitar – mellan 30- 100.000 kronor. Vinsten kan bli den dubbla vid en försäljning – minst. Se till att göra denna investering innan du lägger ut bostaden på marknaden i Stockholm.

Anlita en billig målare i Södertälje

Fördelen med att bo i en större stad blir att man där som privatperson på ett helt annat sätt kan dra nytta av den konkurrens som ofta finns i en sådan. Detta oavsett vilken typ av tjänst eller produkt man är ute efter och det är ofta någon som avspeglas i följande: kostnaden blir betydligt lägre. Kort sagt – bor man i exempelvis Södertälje så har man en bättre chans att anlita en yrkesman till ett rimligare pris än vad fallet är om man bor i exempelvis Östersund – där konkurrensen mellan de verksamma yrkesmännen är lägre.

Det här blir naturligtvis en klar fördel och är något som följer samma mall oavsett vilken typ av tjänst man är ute efter. Bor du i ovan nämnda Södertälje och söker efter en målare för ett bra pris så gör du enligt följande för att hitta det bästa möjliga priset: du kontaktar så många som möjligt. Svårare än så behöver det inte vara; genom att du kontaktar flera målare snarare än en enda så kommer du att dels få in väldigt många offerter och dels så du kan därefter använda dessa som en del av din förhandlingstaktik.

Det vill säga – du använder offerten från en målare i Södertälje för att kunna pressa priset hos en annan och detta går naturligtvis utmärkt att applicera även till branscher som exempelvis snickare, rörmokare och takläggare. Det primära är att det ska finnas en konkurrens mellan företagen, först då kan man som kund få till stånd ett billigare pris. I exempelvis Östersund så finns det inte lika många verksamma målare som i Södertälje och där blir man som kund således i och med detta tvungen att acceptera det pris som målaren i fråga begär.

Så långt är allting glasklart och övervägande positivt för en privatperson i en större stad som Södertälje, men – man ska även veta att det finns uppenbara nackdelar och den största och mest påtagliga gäller – tyvärr – kvaliteten på jobbet man som kund får.

Referenser avgörande innan du anlitar en målare i Södertälje

Det finns en uppenbar risk i att anlita en hantverkare – en målare, snickare, rörmokare et – i en stad som Södertälje och denna ligger i att man kan få ett uselt jobb genomfört. Det finns en otrolig skillnad i kvalitet och kompetens och detta gör att man som kund måste vara beredd att undersöka lite innan man står inför att anlita exempelvis en målare. Ett av de bästa sätten för att säkerställa kvalitet är i dagsläget att begära referenser.

Det vill säga: ska du anlita en målare i Södertälje så ska du innan se till att få nummer till tidigare kunder, du ska ringa dessa och du ska även se till att få se eventuella bilder av resultatet från dessa projekt.

Ett billigt pris är, trots allt, en klen tröst om man efter något år tvingas göra om projektet i fråga och därför är referenser oerhört viktiga i en större stad som Södertälje.

Ny fastighetsvärmepump ger bättre ekonomi

Värmepump

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Sverige lägger onödigt mycket pengar på uppvärmning och på energi till sina hus. Man kan lätt förledas av tanken att detta enbart gäller äldre byggnader och fastigheter, men sanningen är att många relativ nybyggda sådana också har stora problem. Det handlar om ineffektiva lösningar av energi där man gjort sig för beroende av omvärlden och där man inte kan påverka kostnaden på egen hand – ett genomgående dilemma i Sverige som även går att applicera till vanliga hus- och villaägare.

Kort sagt; man kanske har sina fastigheter uppvärmda av exempelvis fjärrvärme och därmed så har man också blivit väldigt beroende av priset för exempelvis olja och det är – som alla vet – något som pendlar väldigt mycket. I vissa fall kan fjärrvärme således vara ganska billigt, medan det i många fall kostar otroligt mycket pengar och här måste man överväga andra alternativ som dels kostar mindre pengar och som dels också ger en möjlighet till bättre ekonomisk planering. Genom att få en fast räkning så blir det, helt enkelt, betydligt enklare att planera kring andra projekt och det gäller såväl fastighetsägare som större bostadsrättsföreningar över hela Sverige.

Dessutom så får man genom en ny fastighetsvärmepump – rätt inställd och rätt dimensionerad – också utöver den bättre ekonomin även ett betydligt säkrare boende. För att förklara detta så kan vi rekommendera att man tar sig i en titt i pannrummet i den fastighet man äger eller där man bor.

Byte av fastighetsvärmepump ger mer säkerhet

I många fall så handlar det om en gammal panna som står omringad av en massa bråte då man beger sig ner till pannrummet. Något som dels gör den svårskött – man kommer inte åt att justera, ställa in eller reparera vid behov och dels så finns där också en stor risk för bränder. En gnista i kombination med en massa bråte och damm räcker för att en fastighet ska brinna ner från grunden. Det här är något som många helt saknar kunskap om och ett byte till en modernare fastighetsvärmepump skulle verkligen vara på sin plats i många fastigheter även sett ur ett säkerhetsperspektiv.

Rätt värmekälla avgörs av området

En fastighetsvärmepump kan omvandla de flesta av jordens resurser till värme och energi för ett hus och de vanliga i det här fallet är berg, vatten och jord – vilken källa som passar för en fastighetsvärmepump är något som avgörs av hur det ser ut i området kring fastigheten i fråga. Innan man byter så bör man således först genomföra en geoteknisk undersökning där man säkerställer att effekten blir så optimal som möjlig.
Här ska man dock vara medveten om en fastighetsvärmepump kommer att spara mycket pengar – oavsett om det handlar om bergvärme, vattenvärme eller jordvärme.

Dessutom – och det är viktigt i tider som dessa – man tar tillvara på jordens energi och värme och det handlar således om att man även bidrar till en bättre miljö och jord. Vi har – helt enkelt – inte råd att fortsätta vårt nuvarande sätt att sluka och förbruka energi som skadar vår planet.

En modern fastighetsvärmepump är ett steg i rätt riktning.

Mer information om beställning och installation av värmepumpar hittar du på: http://www.fastighetsvärmepump.nu

Tjäna pengar på en badrumsrenovering i Göteborg

Mycket tyder på att Göteborg håller på att följa de av Stockholm uppstampade spåren gällande bostadspriserna. På gott och ont; att man ser en rejäl ökning av priserna för bostäder även i Göteborg är oroväckande då det handlar om extrema pengar för privatpersoner och att det alltid i och med det finns en risk för att de handlar om en bostadsbubbla. Något som kommer av att folk belånar sig för mycket och där man inte har någon möjlighet att betala av de lån man tagit om något oförutsett sker.

Däri finns således en stor risk och all anledning till oro gällande Göteborg och lösningen är också densamma som i Stockholm där man måste bygga fler bostäder (hyresrätter primärt) för att kunna matcha den stora inflyttning som sker. Klarar man av att göra det så finns det ingen anledning att oroa sig för en bostadsbubbla – vare sig i Göteborg eller i Stockholm.

Men; ser man det hela ur en positiv synvinkel så handlar det om att man som ägare till en bostad i Göteborg kan göra en väldigt god affär vid en försäljning och att man även där ta lärdom av hur man agerat i Stockholm vid en motsvarande situation. Hur har man då gjort för att maximerat sin vinst i Stockholm vid en försäljning?

Jo, det är lite olika – men ett säkert sätt har visat sig att investera innan man säljer och detta i form av att renovera innan. Främst handlar det här om ett rum i en lägenhet och detta i form av badrummet; genomför man en badrumsrenovering innan man säljer sin bostad i Göteborg så har man också – om det sker på samma sätt som i Stockholm – goda möjligheter att nå en maximerad vinst.

En badrumsrenovering till ett bra pris i Göteborg

En badrumsrenovering behöver heller inte – som många tar för givet – kosta så extremt mycket pengar och detta baserar vi på två saker i Göteborg:
• Konkurrens mellan företag. I Göteborg finns det väldigt många företag som erbjuder totalentreprenad vid en badrumsrenovering och detta gör att man som kund kan kontakta flera stycken. Det vill säga; vill du genomföra en badrumsrenovering i din bostad i Göteborg så har du stor chans att få denna utförd till ett bra pris genom att ta in offerter från flera företag. Gällande totalentreprenad så är detta alltid att föredra vid en badrumsrenovering då en sådan alltid ger ett bättre pris i slutändan.
• Rot-avdraget. Det företag du slutligen anlitar för denna badrumsrenovering ska kunna erbjuda dig att göra detta mot rot-avdraget och där du således drar av halva arbetskostnaden på din deklaration och får tillbaka summan på din skatt. Ytterst förmånligt vid just en badrumsrenovering och något som man kan ta till sig och använda även vid andra städer än Göteborg.

Bygg en duschvägg av frostat glas

Fler och fler personer väljer att renovera sina hem i dagsläget än vad som tidigare varit fallet, något som naturligtvis kan förklaras av att det numera är betydligt billigare att använda sig av professionell hjälp för detta. I och med att rot-avdraget numera är möjligt att använda vid projekt som rör renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer så har också efterfrågan efter sådana tjänster kommit att öka.

Kort sagt – fler privatpersoner har tack vare rot-avdraget fått råd att att använda professionell hjälp och förverkliga sina drömmar gällande interiör och exteriör på sina bostäder. Det som skiljer nu är att man också tack vare det också har råd att välja lite mer exklusivt material och hängde sig åt lite mer spännande lösningar än vad man gjorde förr.

Vilka rum man sedan väljer att renovera är en annan sak, men man ska veta att det finns ett sådant som visat sig vara lite mer populärt än att andra att renovera och för att förklara detta så kan vi vända oss till Stockholm för att bevisa vår tes. I just Stockholm där det sker väldigt många flyttar så har man nämligen sett en tydligt trend i att badrummet är det första rum som privatpersoner renoverar då de ska flytta in. Det är badrummet där man vill sätta sig egen prägel och det är i badrummet där man främst ser till att det anpassas efter in egen smak och sina egna behov.

Av den anledningen så tänkte vi ge lite tips gällande vilka lösningar som finns gällande inredning i ett badrum och hur man kan skapa en unik sfär för sig själv och sin familj. Det som är gemensamt för de flesta badrum i Stockholm och som vi därför utgår ifrån är att de är ganska små och att man således måste jobba med lite andra metoder och medel för att skapa utrymme – men ändå få plats med sina saker.

Det finns sällan – i och med detta – plats för exempelvis ett badkar och där får man istället välja en dusch. Här kommer ett av de bästa tipsen vi kan ge angående detta: bygg en duschvägg av frostat glas. En duschvägg av frostat glas fyller nämligen sin funktion – ingen insyn – medan den samtidigt och utan avkall ger luft i rummet.

Glasmästare skräddarsyr frostat glas

För att installera en duschvägg av frostat glas så bör man först kontakta en glasmästare i Stockholm som skräddarsyr denna efter hur badrummet ser ut och detta är en av de saker vi nämnde ovan där man kan lägga lite extra pengar.

Frostat glas och en skiljevägg i duschen är perfekt i mindre badrum och tillsammans med exempelvis lösningar från IKEA – experter just på att anpassa produkter till små ytor – så kan man skapa det unika badrum man vill ha. Man kommer även undan väldigt billig här; badrum från IKEA, frostat glas av en glasmästare i Stockholm samt det avdragsgilla tjänsterna – elektriker, rörmokare och en plattsättare – är det som man kommer att behöva betala.

Dränering, ett kostsamt projekt

Alla husägare vet att det hela tiden dyker upp oförutsedda kostnader och att det av den anledningen är väldigt viktigt att man avsätter en budget som kan betala för dessa. Saker och ting går sönder och det kostar pengar att reparera – så enkelt är det. Det som man dock kan göra som husägare är att förebygga och försöka förutse var i huset det kan komma att hända saker – något som gör att kostnaden för att reparera dels blir lägre och också lättare att planera.

Om man här säger att det finns några speciella områden på ett hus där man ska lägga lite extra fokus på och som – vid skador – kan komma att kosta mycket pengar att åtgärda så handlar de två främst om de områden som får mest stryk från naturen. Husets grund och husets tak är både områden som hela tiden drabbas av attacker i form av regn, snö, hagel och annan nederbörd och grunden drabbas dessutom av fukt som kommer från marken. Dessa två områden är således väldigt viktiga att man hela tiden håller koll på och sköter om, något som är lättare då det kommer till taket än vad det är då det gäller grunden.

Menas med detta; taket kan man med blotta ögat och okulärt se om något är trasigt och om något läcker in. Grunden får man istället hålla utkik efter olika ledtrådar och bäst gör man detta genom att gå nee i sin källare. Ser man där att det finns fuktfläckar på golvet, på väggarna eller i taket, om det börjat lossna färgsjok från exempelvis väggarna eller om det luktar surt och unket så är allt detta indikationer på att det är dags att öppna sin plånbok. Dessa är nämligen tecken på att det börjar bli dags att genomföra en dränering i Stockholm.

Budgetera för en dränering

En dränering är något som kostar mycket pengar och även om man får använda sig av sitt rot-avdrag så får man ändå räkna med att kostnaden kommer att hamna mellan 50-70.000 kronor. Det är inte materialet som utgör den stora kostnaden vid en dränering utan det är allt arbete som utgör lejonparten. Har du ett hus i Stockholm och står inför en dränering så är det allt grävarbete som kommer att kosta. Huset du bor i har nämligen grunden en bra bit under jord och för att komma åt denna så krävs det grävning; mycket sådan. Dessutom så kommer det att kosta mycket pengar att återställa din tomt i Stockholm också efter det att denna dränering är genomförd.

Kort sagt – en dränering är något som man alltid ska budgetera för som husägare och detta då en sådan kommer att bli nödvändig att genomföra med jämna mellanrum – oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige.

Tipset – utöver att använda rot-avdraget – för att få ner kostnaden lite är att man anlitar ett företag som kan sköta allting som rör dräneringen snarare än att engagera en för grävarbetet, en annan för dränering och en tredje för efterarbetet med tomten. Totalentreprenad blir som regel alltid billigare i slutändan.

Fönsterrenovering skyddar ditt hus och dina fönster

Fönster är en oumbärlig del av ett hus. De släpper in ljus, ger ett trivsamt hem och kan generera fantastiska vyer. De är även fina genom sina utsmyckningar som gardiner och blommor inomhus och snickarglädje utomhus.  De är helt enkelt nödvändiga och går inte att vara utan. Därför är det också viktigt att man ser till att de fungerar bra och att de är i gott skick. Med åren kan de bli slitna och svåra att till exempel öppna och stänga. Detta kan man enkelt undvika genom att göra regelbundna fönsterrenoveringar. Det ser till att fönstren är snygga och att de fungerar precis som de ska.

Dina fönster behöver upprustning

Att tiden sätter sina spår det vet vi och det gäller naturligtvis även fönster. Fönster är mycket tunnare än till exempel väggar och därför är de fönsterrenoveringkänsligare för de påfrestningar de utsätts för. De påverkas mycket av väder och temperaturskillnader som fukt, kyla och värme. Längs kusterna är belastningen på fönstren ännu större och det beror på salthalten i vindarna. Saltet nöter extra mycket och därför är det också extra viktigt att rusta upp sina fönster så att de håller för alla yttre påfrestningar. De flesta fönster är gjorda helt i trä vilket gör att de sväller och krymper i takt med klimatet och vädret. Detta kan leda till att fönstren blir skeva och svåra att öppna och stänga. Fönsterkarmen och fönsterbågen är gjorda för att ha perfekt passform men när de sväller och krymper kan den försämras och de många fogar som finns kan börja läcka. Fönster läcker upp till 10 gånger mer värme än en vägg och om underhållet är eftersatt kan de läcka ännu mer. Fönsterrenoveringar är väldigt viktiga för att minska värmeläckage och för att fönstren utan problem ska kunna öppnas och stängas. Det är också viktigt att renovera och måla om sina fönster för att skydda träet. Eftersom trä är ett levande material är det mycket känsligt för fukt och därför extra viktigt att skydda. Efter några år är det vanligt att fönsterfärgen börjar flagna och att det blir sprickor i den. Det kan leda till att fukt tar sig in i träet och att fukten vandrar vidare. Det kan i sin tur leda till röta och att hela eller delar av fönstret måste bytas ut. Det är ett betydligt mer omfattande arbete än endast ommålning och det kostar både mer tid och mer pengar. För att undvika detta är det mycket viktigt att se över sina fönster regelbundet. En bra färg skyddar fönstret och gör att det håller längre.

Har du inte renoverat dina fönster på länge kan det krävas ett mycket omfattande arbete. Det kan ta lång tid, tid som man inte alltid har. Ett bra sätt att spara den tiden är att anlita en firma för att göra fönsterrenoveringarna. De har bra kunskap och tar hänsyn till resten av huset för att bevara fönstrets tidstypiska anda.

Mät om din bostad i Stockholm

Ikea logotypeAtt äga en bostad i Stockholm innebär i dagsläget att man sitter lite i en guldsits. Priserna för bostäder har under en längre period eskalerat och når städignt nya toppnivåer. Stockholm är den satd i Sverige där man sett tydligast effekt av urbanisering och man ser att det dagligen flyttar in ungefär tre stycken fulla bussar med människor redo att ta sig an storstadens utmaningar. Problemet här ligger i att Stockholm som stad inte varit föreberedd på denna kraftiga inflyttning och har problem att ordna bostäder till alla nya personer som flyttar in – något som i sin tur alltså skapat de hysteriska priserna på befintliga bostäder som man ser i dagsläget.

Hur länge detta pågår är svårt att sia om och är en fråga som delat experterna i två läger där den ena hävdar att priserna kommer att fortsätta stiga medan den andra pekar på att det hela handlar om en stor bubbla på väg att brisera. Om det sistnämnda inträffar och sker så kommer detta att påverka hela ekonomin i Sverige och vi får här hålla tummarna att de något olyckskraxande experterna missbedömt situationen.

Om vi istället fokuserar på hur det de facto ser ut i dagens Stockholm gällande bostäder så är det alltså så att priserna är väldigt höga och att varje kvadratmeter har ett värde som kan uppgå till hela 130.000 kronor i de mest attraktiva delarna av staden – Vasastan, Östermalm och Södermalm – och att det finns sätt att hitta sådana genom ett relativt enkelt sätt. Det många inte vet i Stockholm – och över hela Sverige – är nämligen att väldigt många bostäder är felmätta och större än vad man tror. Det vill säga – siffrorna som står på kontraktet stämmer inte överens med verkligheten och detta kan korrigeras genom att man kontaktar ett företag för en areamätning.

Anledningen till att så många bostäder har felaktiga mått angivna i sina kontrakt handlar inte om slarv eller fusk utan om att man mäter på ett annat sätt i dagsläget – både gällande teknik och vad som räknas som boyta. Som ett exempel på detta kan vi säga att det numera sker mätningar med hjälp av moderna laserverktyg som triffar på endast några millimeter och att så mycket som 60% av alla bostäder visat sig ha felaktiga mått skrivna i kontraktet. Här har man således ett väldigt lätt sätt att skaffa sig en mer värdefull bostad och speciellt då – som sagt – i Stockholm.

Säger vi här att en bostad i Vasastan i kontraktet har måtten 62 meter2 och att man efter en ny mätning kommer fram till att den i själva verket är 64 meter2 – ja, då förstår man ju också värdet av att få detta gjort. Ett snittpris på 130.000 kronor per meter2 i Vasastan och därefter – genom en ommätning av lägenheten – hitta två stycken extra är en potentiell vinst på 260.000 kronor. Här finns det således en väldigt, väldigt attraktiv aspekt som verkligen rekommenderas till det lyckliga antal av människor som äger sin egen bostad i Stockholm.

Mätverktyg Renovera för att sälja med vinst

Detta sätt – att mäta om sin bostad – är alltså ett bortglömt sätt att tjäna grova pengar vid en försäljning av sin bostad i Stockholm och om vi leker med tanken att denna ger resultatet att bostadens yta stämmer överens med kontraktet; den är alltså lika stor som de angivna siffrorna och man vill ändå sälja med förtjänst. Finns det då andra – billiga – sätt att tjäna pengar i Stockholm? Ja, först och främst; du kommer garanterat att gå med vinst om du säljer din bostad i Stockholm i dagsläget och frågan ska istället ställas om hur mycket du vill tjäna och till vilket pris? Det handlar här om att renovera och fräscha till och hur mycket pengar man är beredd att lägga på detta. Vi kan här säga att du står inför en försäljning, har 100.000 kronor att investera i renovering och funderar över var dessa pengar ska läggas för att öka värdet på din bostad.

Här är tipset att du lägger pengarna på främst två stycken rum – kök och badrum – och försöker få dessa så fräscha som möjligt. Detta kan innebära att du tvingas lägga ut en stor del av pengar på att exempelvis kakla om eller att byta ut ditt badkar mot en dusch eller att du håller det lite mer sparsamt. Med detta menar vi att du köper exempelvis billiga köksluckor och stommar på IKEA eller att du river ut skåpen i badrummet och ersätter dessa med material från samma företag.

Att just IKEA nämns här är ingen slump då de tillverkar produkter som tilltalar väldigt många, är billiga och inte kräver så mycket jobb. För att installera ett kök från IKEA så behöver du – naturligtvis beroende på din egen kompetens – inte anlita en snickare utan kan sköta jobbet på egen hand genom att följa de lättbegripliga anvisningarna som följer med din order. Det behöver inte kosta så mycket pengar för att göra en bostad mer attraktiv och att därefter sälja den med vinst – huvudsaken är att det syns att något är gjort. Visar en areamätning att bostaden är lika stor som det angivna kontraktet så finns det alltid alternativ att sälja med god vinst i Stockholm.

Mät din bostad först dock – det är det enklaste sättet att tjäna stora pengar. Kom ihåg – 60 % av de bostäder som blivit mätta har felaktiga mått så det finns goda möjligheter att även din är en av dessa.

Stambyten – en nödvändighet

KoppparrörDet finns en överhängande risk för samtliga personer boende i lägenheter att någon gång tvingas uppleva att ett stambyte genomförs. Detta då rör- och ledningar har en begränsad livslängd och det är också dessa som man byter ut mot nyare diton då man genomför stambyten. Här ska man direkt säga att detta tar lång tid, men att det är direkt avgörande för det fortsatta boendet.

Om exempelvis en bostadsrättsförening ignorerar och negligerar detta så kommer fastigheterna att riskera att stora vattenskador uppkommer och dessa vattenskador kan i många fall leda till att fastigheterna i fråga blir obrukbara. Man genomför således stambyten av ett syfte – att kunna fortsätta använda husen i fråga även i framtiden. Det ska således ses som en absolut nödvändighet och som ett nödvändigt ont och ibalnd kan det underlätta att försöka se de positiva effekterna snarare än att bara se de negativa delarna.

Om vi tar ett exempel för att illustrera lite av vad vi menar med detta. Vi tar ett äldre hur i Stockholm där tio lägenheter finns och där styrelsen – tillsammans med medlemmarna – beslutat att ett stambyte måste genomföras inom loppet av några år. Man beslutar att detta bör ske per omgående och tar därför tjuren i hornen direkt. Man informerar i god tid så att de boende i lägenheterna i fråga ska kunna hinna organisera med eventuella temporära bostäder under tiden stambytet sker och man gör även klart för de boende att detta projekt kommer att ge viss mersmak. Detta i form av en omfattande renovering av samtliga badrum och i köken.

Vid ett stambyte är detta scenario nämligen inte ovanligt och det är dit vi vill komma; huset i Stockholm som vi hade som exempel kommer här att passa på att även byta ut duschar, kakla om, riva ut köksluckor och annat och därefter ersätta dessa med helt nytt material. Det vi menar är att man i många fall tjänar på att ett satmbyte genomförs och att man därför ska försöka se denna nödvändiga process ur ett lite ljusare sken. Visst – ett stambyte är jobbigt och man kommer att få leva i en kappsäck under några månader; men belöningen i form av ett nytt badrum, ett kök och – framförallt – pålitliga och säkra rör- och ledningar är värd att vänta på.

Ekonomiska fördelar i Stockholm

Anledningen till att vi ovan fokuserade på ett hus i Stockholm var inte av en slump. Detta på grund av flera orsaker – både positiva och negativa sådana. Om vi börjar med de negativa aspekterna av hur stambyten påverkar de boende i Stockholm så handlar dessa om att det kan vara väldigt svårt att hitta någonstans att bo under tiden detta äger rum.

Alla vet hur bostadssituationen i Stockholm ser ut och att det inte finns tillräckligt med lägenheter att hyra som det är i dagsläget – stambyten innebär därför att det kan vara stora problem att hitta en lämplig bostad under tiden. Ofta får man där flytta in hos vänner eller försöka bita ihop under tiden genom att dela toaletter, dusch och annat med de andra boende i huset där stambytet sker. Att jämföra då med stambyten i mindre städer där problemet med lämpliga ersättningslägenheter inte alls är lika påtagliga som i Stockholm.

Om vi ser till de positiva aspekterna då? Ja, även här kan vi koppla stambyten till den extrema bostadssituationen i Stockholm och här är det bara att vända på frågan för att förstå vad vi menar. Kortfattat; äger du en lägenhet i Stockholm där man just genomfört ett stambyte så kommer denna att ha ökat ganska rejält i värde – och detta utan att det kostat så mycket för dig som privatperson. Det blir således en väldigt investering då många spekulanter faktiskt aktivt söker efter just hus där stambyten skett och detta kan innebära väldigt mycket pengar den dagen man beslutar sig för att sälja sin bostad i Stockholm.

Naturligtvis finns det både för- och nackdelar; men just i den staden menar vi att fördelarna överväger nackdelarna med hästlängder. Potentiell vinst vid en försäljning är något som alltid ska värderas högt.

Kan stambyten ske på ett smidigare sätt?

Att själva tiden det tar för ett stambyte att genomföras är något som gör att man per definition ser detta som något negativt och att det dessutom är dyrt är ytterligare något som ska sättas på minuskontot. Det kostar nämligen mycket pengar och det här kan visa sig i form av en ganska rejäl hyreshöjning då många bostadsrättsföreningar inte har den stabila ekonomin att finansiera stambyten utan att det drabbar medlemmarna.

Detta har gjort att många bostadsrättsföreningar istället använder sig av ett annat alternativ som kallas relining där man snarare reparerar de befintliga rören och ledningarna än att helt byta ut dem. En betydligt billigare process som dock inte ger lika stor säkerhet som fullständiga stambyten. Här ska man dock veta att tekniken inom relining kraftigt förbättrats på slutet och att om utvecklingen följer den nuvarande kurvan så kommer fler och fler bostadsrättsföreningar att använda sig av detta alternativ.

Om vi kortfattat berättar vad relining innebär så kan vi skapa en lite bättre förståelse – för enkelhetens skulle använder vi oss av samma hus i Stockholm som vi hade i exemplet ovan. De boende i detta hus väljer att på årsstämman rösta ned motionen om stambyten och röstar hellre på alternativet relining då detta är betydligt billigare och tar kortare tid. Vid denna relining av huset i Stockholm så behöver man inte riva ut alla rör utan man reparerar de befinliga genom att belägga insidan med en yta av exempelvis polyester eller exposi – material som båda är flexibla och expansiva och som visat sig klara sig mycket bra mot vatten. Detta sprayas på och tar väldigt kort tid – att jämföra då med stambyten – och sker till kanske hälften av priset. Varför använder då inte fler av denna metod?

Jo, här kan man säga att även om relining och tekniken inom detta gått framåt så är det fortfarande en risk för läckage och för förgiftning av exeplevis dricksvattnet. Mycket tyder på att relining i framtiden kan komma att ersätta stambyten – men vi är dock inte riktigt där ännu och  under tiden så kommer det sistnämnda att vara något som fortfarande måste ske; oavsett om man bor i Stockholm, Malmö eller i Kiruna. Det handlar till syvende och sist om att hus över hela Sverige ska fortsätta att vara beboeliga under en lång tid framöver.