Effektiva flyttjänster

Flyttfirmor i Linköping erbjuder ett brett utbud av tjänster för de som står inför en förestående flytt. Det kan röra sig om allt från paketering av bohaget till transport och uppackning på den nya adressen. Kunderna kan välja att anlita en flyttfirma för hela processen eller bara för delar av arbetet beroende på deras behov och budget. Det som utmärker flyttfirmorna i Linköping är deras lokalkännedom och anpassningsförmåga. De har ofta god erfarenhet av områdets infrastruktur vilket möjliggör effektiva flyttlösningar. Många företag lägger dessutom stor vikt vid kundservice och strävar efter att göra flyttprocessen så smidig och stressfri som möjligt för kunden.

Kvalitet och pålitlighet är nyckelaspekter när det gäller att välja rätt flyttfirma. Konsumenter uppmuntras att undersöka företagens omdömen, försäkringsskydd och erbjudna garantier innan de fattar ett beslut. En väl genomförd flytt minskar risken för skador och förlust av egendom vilket är av yttersta vikt för alla inblandade.

Flyttjänster i Linköping

Flyttfirma Linköping erbjuder en rad flyttjänster designade för att uppfylla specifika behov, från bostadsflytt till hantering av tunga föremål.

Bostadsflytt

Flyttföretag i Linköping anpassar sina bostadsflyttjänster efter varje kunds unika behov. Oavsett storlek på hushållet, erbjuds effektiva lösningar för att smidigt förflytta bohag från en punkt till en annan.

Kontorsflytt

Professionella kontorsflyttjänster hjälper företag att flytta sina arbetsplatser. Det innefattar säker transport av kontorsmöbler, utrustning och dokument med minimal avbrott i verksamheten.

Flytt av tunga objekt

Specialiserad utrustning och kompetens krävs för att säkert hantera och transportera tunga objekt som pianon och kassaskåp. Företagen försäkrar att rätt tekniker och redskap används för att undvika skador.

Packningstjänster

Fullständiga packningstjänster är tillgängliga där personal packar och skyddar alla föremål. Kunder kan också välja att bara få hjälp med ömtåliga objekt.

Lagringstjänster

Säkra och flexibla lagringstjänster erbjuder en tillfällig förvaring av tillhörigheter. Detta kan inkludera möbler, kartonger och övrigt gods som inte omedelbart kan flyttas till det nya utrymmet.

Välja rätt flyttfirma

Att välja rätt flyttfirma är avgörande för en smidig flyttprocess. Viktiga aspekter att beakta inkluderar företagets trovärdighet, prisstruktur, försäkringsskydd samt kundservicekvalitet.

Kontrollera omdömen och referenser

Att undersöka tidigare kunders erfarenheter ger insikter om flyttfirman i Linköping.

 • Omdömen: Sök på webbplatser som Trustpilot eller Google Reviews.
 • Referenser: Be flyttfirman om kontakter till tidigare kunder.

Jämför priser och tjänster

Priser och tjänster kan variera avsevärt, så en jämförelse är central.

 • Offert: Begär detaljerade offertförslag från flera företag.
 • Tjänsteutbud: Kontrollera vad som ingår, t.ex. packning och montering.

Försäkring och garantier

Försäkringsskydd är kritiskt för att skydda dina ägodelar under flytten.

 • Försäkring: Se till att firman har tillräcklig försäkring.
 • Garantier: Förstå de garantier som erbjuds vid eventuell skada.

Kundtjänst och support

Kundservice representerar stödet du får före, under och efter flytten.

 • Kundsupport: Föreslå att företaget bör vara lätt att nå och hjälpsamt.
 • After-sales: Kolla hur firman hanterar uppföljningsärenden och klagomål.

Spotpris idag: Så påverkas din elräkning

Spotpris idag är ett aktuellt ämnesområde, särskilt i takt med de föränderliga energimarknaderna idag. Spotpris, eller dagspriset på el, bestäms på elbörsen och representerar det pris till vilket elektricitet säljs för leverans nästa dag. Priset varierar timme för timme och påverkas av flera faktorer såsom efterfrågan, väderförhållanden och tillgänglig produktionskapacitet.

I Sverige följer många elkunder spotpriset via sina elavtal, vilket innebär att deras elräkning speglar dessa fluktuationer. Detta gör att konsumenter kan dra nytta av låga priser vid tider med hög produktion och låg efterfrågan, men det innebär också en risk för högre kostnader när efterfrågan ökar eller produktion begränsas. Med den ökande andelen förnybar energi i produktionen, som vind och sol, har volatiliteten i spotpriset blivit ännu mer påtaglig. Marknadsaktörer, analytiker och konsumenter följer noga dessa prisförändringar för att fatta välgrundade beslut angående sin energianvändning och för att bedöma framtida energistrategier.

Spotpris Idag

Spotpriset på elmarknaden varierar från dag till dag beroende på flera faktorer såsom väderförhållanden och förbrukningsmönster. Dagens spotpris ger en indikation på elprisets nuvarande nivå.

Aktuella Spotpriser

Dagens spotpriser presenteras vanligen i öre per kilowattimme (öre/kWh) och rapporteras av den nordiska elbörsen Nord Pool. Priserna anges för varje timme och kan variera signifikant över dygnet.

Påverkande Faktorer

Fluktuationerna i spotpriset på el är beroende av:

 • Utbud och efterfrågan: Högre förbrukning under kalla vintermånader resulterar vanligtvis i högre priser.
 • Väderförhållanden: Vindkraftproduktion ökas med starka vindar, medan soliga dagar gynnar solenergiproduktion.
 • Kapacitet i elnätet: Begränsad överföringskapacitet mellan regioner kan leda till prisskillnader.
 • Tillgänglighet av kraftproduktion: Underhåll och oväntade haverier i kraftverk kan påverka tillgängligheten.

Historisk Jämförelse

Historiska data är relevanta för att se trender och mönster i spotprisets förändring över tid. Genom att jämföra dagens pris med tidigare perioder kan insikter om marknadsdynamik och framtida prisutveckling erhållas.

Förstå Spotpris

Spotpriset på el refererar till det pris som konsumenter betalar för el på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Detta pris fastställs varje timme för varje dag baserat på tillgång och efterfrågan. Beräkningen av spotpriset sker genom en auktionsprocess där elproducenter lägger bud på det pris de vill sälja sin el för, medan köpare lägger bud på det pris de är villiga att betala. Denna köp- och säljprocess baseras på prognoser om elproduktion och förbrukning. Det slutliga spotpriset fastställs där tillgång och efterfrågan möts.

Förutsägelser om spotpris innefattar analyser av faktorer som väderförhållanden, bränslepriser och kapacitet i produktionsanläggningar. Meteorologiska förhållanden som vind och nederbörd påverkar till exempel tillgången på vind- och vattenkraft. Även trender som säsongsmässig konsumtion spelar stor roll, med generellt högre priser under kalla vintermånader på grund av ökad uppvärmningsförbrukning.

Spotprisens Inverkan på Elkostnader

Spotpriset påverkar direkt elkonsumenternas kostnader. De med rörliga elavtal kan se stora variationer i sina elräkningar beroende på spotprisets fluktuationer. Företag och hushåll kan anpassa sin elanvändning efter förändringar i spotpriset för att potentiellt minska sina elkostnader.

Därför bör du skaffa broschyrställ & displayställ för mässa

Broschyrer är populära och effektiva redskap som kan användas för att marknadsföra ditt företag. Detta gäller oavsett om du driver ett mindre eller lite större företag. Detta kan du bland annat göra genom att införskaffa broschyrställ & displayställ för mässa. När du sedan åker på en mässa kan du sedan placera dina broschyrer i dessa ställ och på så vis låta dem göra sitt jobb.

Broschyrerna ifråga kan du låta marknadsföra antingen ditt företag som helhet eller dina produkter och tjänster. Dessutom är de användbara när du bara vill skapa ett rent generellt intresse för ditt företag och varumärke. Läs vidare för att lära dig mer om fördelarna med att använda särskilda ställ till broschyrerna!

3 attraktiva egenskaper hos broschyrställ & displayställ för mässa

Det finns många fördelar med att införskaffa och använda broschyrställ & displayställ för mässa. Om vi bara ska nämna några av dessa vill vi framför allt belysa att dessa produkter är:

 • Kostnadseffektiva. En av de största fördelarna med att använda särskilda ställ för broschyrer och liknande är att dessa produkter är kostnadseffektiva. De kan dessutom användas på flera olika sätt, bland annat på mässor eller i butik. Därmed är dessa ett utmärkt alternativ för dig som vill kunna marknadsföra ditt företag och varumärke på ett relativt billigt sätt.
 • Mångsidiga. En annan fördel med dessa ställ är att de är mångsidiga. De finns tillgängliga i många olika varianter och kan därmed användas för broschyrer och displayer av olika slag. På så vis kan du enkelt hitta ställ som passar utmärkt för de broschyrer eller displayer som du har tagit fram för ditt företag.
 • Flyttbara. Ytterligare en fördel med ställen är att de är enkla att hantera samt att flytta omkring. Du kan därmed använda samma ställ i din butik som på mässor, om du så vill. Å andra sidan kostar de inte särskilt mycket att köpa. Om du ofta åker på mässor kan det därför finnas goda skäl att köpa på dig ett lite större antal ställ.

Sammanfattningsvis bör du använda dig av broschyrer och displayer för att marknadsföra ditt företag. Och när du gör dessa i samband med mässor och liknande gör du bäst i att använda dig av särskilda broschyrställ & displayställ för mässa!

Så kan du välja mellan stambyte eller relining

Om du har tänkt köpa en bostadsrätt undrar du förmodligen när det är dags för nästa stambyte i fastigheten. Detta är en vanlig fråga som spekulanter har och som de ställer till säljaren eller till bostadsrättsföreningen. Det rör sig trots allt om en omfattande och invasiv typ av renovering som helt enkelt är skönt att ha utförd. Men det är långt ifrån alla spekulanter som vet varför man byter stammarna och vilka alternativ som finns.

Att byta stammarna är kostsamt och besvärligt för bostadsrättsinnehavaren

För en bostadsrättsförening är trots allt ett stambyte något av det mest besvärliga som finns. Detta gäller åtminstone när det kommer till de olika slags åtgärder som kan göras för att underhålla fastigheten och dess lägenheter. Dessutom är arbetet väldigt kostsamt för föreningen samt för dig som enskild bostadsrättsinnehavare. Som om inte detta vore nog kommer även hela ditt badrum och eventuellt även delar av köket att rivas när arbetet utförs.

Därför undrar många om det verkligen är nödvändigt att byta stammarna på traditionellt vis. Nedan förklarar vi hur du kan förvissa dig om detta alternativ eller relining är det bästa i det enskilda fallet!

Stambyte eller relining – vilket av alternativen är bäst?

Ibland kan relining vara ett bra alternativ till ett traditionellt stambyte. Detta beror på att en sådan rörinfodring medför ett mindre ingrepp i den aktuella fastigheten än vad som är fallet när man byter ut stammarna helt och hållet. Men det är dock inte alltid som det räcker med att göra en infodring av rören med ett nytt material. Därför behöver bostadsrättsföreningen först försöka ta reda på vilket av de bägge alternativen som är det bästa i det aktuella fallet.

Till de parametrar som är viktiga när man försöker utröna behovet hör dessa:

 • Skicket på de befintliga stammarna. Om de är i för dåligt skick kan en relining vara omöjlig att utföra och då behöver de obönhörligen bytas ut.
 • Stammarnas ålder. Om stammarna är alltför gamla är det också en mindre bra idé att göra en relining. När de är omkring 40-50 år brukar de vara så pass slitna att det vanligtvis är bättre att helt sonika byta ut dem.

När du behöver en mäklare bör du jämföra arvoden

Fastighetsmäklare är ofta antingen älskade eller hatade, beroende på hur framgångsrika de är när de betjänar sina klienter. Vissa personer förstår inte riktigt vad mäklarna egentligen gör och därmed inte heller varför de inte själva skulle kunna göra jobbet och spara lite pengar. Men i de allra flesta fall bör du anlita en sådan och när du behöver en mäklare bör du inte göra valet av sådan i blindo. Ta dig istället tid att sondera terrängen och jämföra flera olika aktörer för att kunna välja den rätta för just dig!

Jämför mäklare via maklararvode.se eller mäklararvode.se

Vi har redan nämnt att du bör göra ett urval där du sållar agnarna från vetet genom en jämförelse av flera olika fastighetsmäklare. Detta kan du enklast göra genom att använda dig av en jämförelsesajt vars specialitet är att jämföra just mäklare och deras arvoden. Två exempel på sådana sajter är:

Genom att surfa in på någon av dessa bägge sajter kan du snabbt och enkelt göra en sådan jämförelse. Så passa på att jämföra innan du anlitar en fastighetsmäklare till din bostadsaffär!

Jämför innan du anlitar när du behöver en mäklare

När du behöver en mäklare står du förmodligen på säljsidan i en bostadsaffär. Du vill sälja din bostad till högsta möjliga pris och gärna få tips och råd från en expert på området. Då är det en erfaren och duktig fastighetsmäklare som du är i behov av. En sådan kan bistå dig med sin expertis och erfarenhet i denna komplexa process.

Sanningen är nämligen att du som säljare och den framtida köparen av din bostad förmodligen skulle kunna sköta affären helt på egen hand. Men en duktig mäklare tillför en hel del värde till transaktionen som helhet. Därför är det viktigt att du anlitar en sådan om du vill kunna sälja bostaden till ett högt pris. Dessutom får du då hjälp att hantera den stora arbetsbörda som det medför att genomgå en försäljningsprocess på fastighetsmarknaden.

Vår rekommendation är därför att du besöker en sajt som maklararvode.se eller mäklararvode för att jämföra och anlita en duktig mäklare!

Alla verksamheter kan använda skyltskåp och anslagstavlor

Funderar du på hur skyltskåp och anslagstavlor skulle kunna användas i din verksamhet? De allra flesta verksamheter kan få användning för dessa på ett eller annat sätt. Detta gäller närmast oavsett vad ni sysslar med i er kärnverksamhet. Läs vidare så berättar vi om några av användningsområdena för dessa praktiska produkter!

Så kan skyltskåp och anslagstavlor användas i din verksamhet

Fördelarna med att använda skyltskåp och anslagstavlor är att de:

 • Går att låsa. Genom att köpa låsbara skyltskåp och anslagstavlor kan tavlorna användas till flera olika ändamål. Till exempel kan de användas såväl inomhus och utomhus. Det betyder att du kan presentera den information som ska visas på tavlan i princip var som helst. Dessutom skyddas de viktiga budskap som presenteras av låsfunktionen.
 • Är säkra. Det faktum att de går att låsa har även ytterligare fördelar. Till exempel behöver du inte oroa dig för att de dokument eller det skyltmaterial som presenteras hamnar på villovägar. Låsfunktionen förhindrar nämligen att dessa stjäls. Dessutom är det lätt för den person som är behörig och har nyckel att vid behov uppdatera budskapet.
 • Kan användas horisontellt eller vertikalt. Det finns tavlor som är särskilt framtagna för att användas i landskapsläge och andra som är till för att brukas i porträttläge. Detta ger dig en mångsidighet när det kommer till hur tavlorna kan placeras och budskapen presenteras.
 • Är användbara överallt. Ett skyltskåp eller en anslagstavla kan användas nästan var som helst. Till exempel kan du med fördel använda dessa produkter för att informera om budskap på gymmet eller i en sportarena. Den senaste veckans resultat kan presenteras för alla att se. Dessutom kan det framgå huruvida nya spinning- eller yogaklasser eller andra aktiviteter kommer att anordnas framöver.
 • De har många användningsområden. Som vi redan har varit inne på är dessa produkter väldigt mångfacetterade. De kan även användas i bibliotek eller andra allmänna samlingsplatser. Det offentliga utrymmet är trots allt det där flest personer passerar förbi och därmed är även exponeringen för budskap som störst där. Placera till exempel en anslagstavla vid entrén för att hålla besökare uppdaterade om vad som händer och sker.

Sign import erbjuder skyltskåp och anslagstavlor i diverse utformning. Med stor kompetens och vana av dessa varor, kan de erbjuda åtskilliga varianter.

Hitta företag för taktvätt i Västerås

Om mossa, mögel och annan växtlighet börjat få fäste på taket kan det vara dags för en taktvätt. Ett sätt att få bort allt som inte bör finnas på taket och minska risken att det återkommer. Så här hittar du företag som kan utföra taktvätt i Västerås.

Googla – Hitta annonser och sökresultat

Google är den absolut vanligaste sökmotorn att använda i Sverige och med en enkel sökning hittas ett flertal företag som kan utföra taktvätt i Västerås. Genom att googla ”Takvätt i Västerås” kommer följande att visas:

 • Annonser
  Först på Google visas annonser. Det är företag som kan erbjuda taktvätt i Västerås (eller närliggande stad) och som betalat för att synas på Google på just det ordet. Det företag som betalar bäst kommer att synas flest gånger och på bäst ställen. En väg är därmed att klicka på någon av dessa annonser och beställa taktvätt från detta företag.
 • Google Maps
  Google Maps visas antingen direkt under annonserna eller en liten bit ner på sidan. Detta vid de tillfällen som Google anser att sökningen är lokal, dvs. något söks i en specifik stad. I detta fall söks ju ett företag i just Västerås vilket resulterar i att Google Maps visas.

  På Google Maps presenteras både namn, telefonnummer och öppettider. Dessutom går det att se var i Västerås som företaget är beläget. Vid sökningar efter tjänster är det många som väljer att kontakta företag utifrån den företagsinformation som hittas på Google Maps.

 • Sökresultat
  Därefter kommer Googles organiska sökresultat. Här presenteras flera företag som i sin företagsbeskrivning på sin hemsida nämner just taktvätt, tvätt av tak och liknande.

  Detta kan därmed bli lite missvisande då en del takföretag utför ett mycket stort antal tjänster som utförs på tak men utan att nämna samtliga på hemsidan. Men nämns de inte kommer inte heller företaget att synas i Googles organiska sökresultat.

Få flera offerter på taktvätt i Västerås

Ett annat alternativ är att använda sig av offerttjänster. De fungerar på följande sätt:

 • Behov
  Fyll i ditt behov i formulär på deras hemsida.
 • Få offerter
  Inom ett dygn kommer flera företag höra av sig med offert på taktvätt i Västerås. Antingen för att få mer information eller för att ge offert.
 • Boka
  Boka därefter det företag som ger bäst erbjudande.

Företagslarm en nödvändighet även för småföretag

Företagslarm är någonting som alla företag behöver, stora som små. För om du driver ett mindre företag kan även smärre problem ha en stor negativ inverkan på verksamheten. När ett större företag drabbas är sällan konsekvenserna av en stöld särskilt stora. Men för småföretag är det än viktigare att skydda sig med hjälp av ett företagslarm. Den ekonomiska förlusten kan nämligen bli väldigt stor i händelse av ett inbrott.

Med det sagt kan det såklart vara utmanande för en småföretagare att finansiera en investering av detta slag. Som tur är finns det dock prisvärda larmsystem som ger ett väldigt gott skydd för en ganska billig penning. Så om du är företagare och vill stärka säkerheten kring ditt företag bör du ta hjälp av en expert. Vi rekommenderar att du väljer Securitas Direct då de är störst i Sverige på företagslarm.

Deras larm har flera fördelar, såsom:

 • ständig uppkoppling till Securitas Directs egna larmcentral som alltid är bemannad
 • kamerabevakning såväl invändigt som utvändigt
 • tillgång till support dygnet runt
 • en app med vilken du kan hålla koll på företagets ägor och lokaler

Ett företagslarm stillar din oro så att du kan sova gott om natten

Du behöver kunna hålla ett vakande öga på ditt företag även när du själv inte befinner dig på plats. Detta utifall att något skulle gå snett. Det kan till exempel röra sig om ett inbrott eller någon annan förödande händelse. Ett bra företagslarm kan hjälpa dig att hålla koll på företagets fastighet och ägor. Detta är det första steget till att kunna tillkalla hjälp när så behövs.

Om ditt företag har en fysisk plats där verksamheten bedrivs är det en god idé att installera ett larm. Detta gäller även om du skulle bedriva din verksamhet hemifrån. Larmet är nämligen ett kostnadseffektivt sätt att stilla din oro och ditt sinne. För du vill ju såklart inte att något händer med det företag som du har jobbat så hårt för att bygga upp!

Tack vare de professionella larmtjänster som idag finns att tillgå kan du känna dig lugn. Det finns alltid någon som håller koll på ditt företag även när du själv inte gör det!

Håll koll på folk och fä med en övervakningskamera

Ett komplett säkerhetssystem för hemmet är i regel en ganska dyr historia. Det har däremot blivit allt enklare och billigare att installera ett par säkerhetskameror för att bevaka fastigheten utvändigt och även den tillhörande tomten. Men varför skulle du vilja installera övervakningskamera, undrar du kanske?

Som vi redan har hintat om är det nu mer prisvärt än någonsin tidigare att köpa övervakningskameror. Dessutom är det också väldigt enkelt att installera dessa. Så om du vill öka tryggheten i och runt omkring ditt hem bör du absolut överväga att göra detta!

Genom att övervaka hemmet med kameror kan du bland annat avskräcka inbrottstjuvar från ett begå inbrott. Du kan även förebygga de tjuvar som passar på att stjäla paket utanför dörren. Detta är fortfarande ganska sällsynt här i Sverige men desto vanligare i USA. I takt med den ökande e-handeln är det dock ett problem som växer även på vår sida av Atlanten. Du kan dessutom använda din övervakningskamera för att hålla ett öga på dina husdjur och familjemedlemmar.

Är du övertygad om dessa kameror och deras förträfflighet? Bra, läs då vidare ska vi berätta vad du bör tänka på när du överväger att investera i denna typ av säkerhetsutrustning!

Råd inför din investering i en övervakningskamera (eller flera)

En övervakningskamera kan vara väldigt användbar men denna säkerhetsutrustning bör användas på ett smart sätt. Som du kanske har hört kommer ett stort ansvar med stor makt. Du kanske inte är särskilt orolig för de potentiella säkerhetsproblem som till exempel en hackerattack skulle kunna skapa när kameran ifråga används utomhus istället för inomhus. Men du vill ändå inte låta främmande personer iaktta vad som sker i din trädgård.

Därför bör du följa dessa tips om du vill få ut så mycket som möjligt av kamerorna men ändå kunna sova gott om natten:

 • Var noggrann med vilket varumärke du väljer.
 • Använd gärna tvåstegsverifiering (2FA) istället för ett lösenord till kontrollpanelen.
 • Håll ditt system uppdaterat med de senaste programuppdateringarna.

Om du följer dessa enkla men effektiva tips kommer du få mycket nytta av din övervakningskamera. Detta utan att du själv behöver känna dig bevakad på kuppen!

Laga dina rör med en relining konsult i Kristianstad

Har ditt hem nyligen drabbats av igentäppta rör i avloppet? Eller har kanske ett rör spruckit eller skadats till följd av att rötter har börjat växa i röret? Oavsett vilket problem relaterat till rören som har uppstått kan en relining konsult i Kristianstad hjälpa dig att laga rören. Istället för att utföra ett stambyte kan nämligen en rörinfodring vara lösningen på problemet.

För om vissa rör eller alla stammarna ska bytas innefattar detta ett stort och omfattande arbete. Ett helt team av hantverkare kommer då tvingas gräva fram rören och avlägsna de delar som är trasiga. Dessutom kommer väggar behöva rivas och ditt badrum kommer under arbetets gång att förvandlas till rena rama krigszonen. Så om det istället går att utföra en relining är det utan tvekan att föredra framför ett stambyte!

Men för att en sådan reparation av rören ska bli bra krävs det att du anlitar rätt person för jobbet. Du bör då ta kontakt med en erfaren relining konsult i Kristianstad som vet vad den gör. En sådan yrkesman har nämligen lång erfarenhet och kunskap när det kommer till att laga rör med denna nya och spännande metod.

Fördelarna med att anlita en relining konsult i Kristianstad

Det finns många fördelar med att anlita en relining konsult i Kristianstad. Genom att göra en relining istället för ett regelrätt stambyte kan du bland annat slippa följande nackdelar:

 • Arbetet med att byta stammar är omfattande och kostsamt.
 • Det är också tidskrävande, högljutt, stökigt och olägligt för dig som bor i bostaden.

Ibland är ett stambyte det enda alternativet, men om relining överhuvudtaget finns på karten är det ofta att föredra framför stambytet!

Genom att låta en relining konsult i Kristianstad ta en titt på rören kan du få följande fördelar om denne bestämmer sig för att utföra en relining:

 • Arbetet blir mindre påträngande för dig som bor i fastigheten.
 • Arbetet blir också mindre tidskrävande.
 • Utförs reliningen på rätt sätt varar resultatet länge.

Det finns såklart ytterligare fördelar utöver dessa. Så kontakta din lokala konsult för att diskutera för- och nackdelarna med de bägge alternativen när du har problem med dina rör!