Dränering, ett kostsamt projekt

Alla husägare vet att det hela tiden dyker upp oförutsedda kostnader och att det av den anledningen är väldigt viktigt att man avsätter en budget som kan betala för dessa. Saker och ting går sönder och det kostar pengar att reparera – så enkelt är det. Det som man dock kan göra som husägare är att förebygga och försöka förutse var i huset det kan komma att hända saker – något som gör att kostnaden för att reparera dels blir lägre och också lättare att planera.

Om man här säger att det finns några speciella områden på ett hus där man ska lägga lite extra fokus på och som – vid skador – kan komma att kosta mycket pengar att åtgärda så handlar de två främst om de områden som får mest stryk från naturen. Husets grund och husets tak är både områden som hela tiden drabbas av attacker i form av regn, snö, hagel och annan nederbörd och grunden drabbas dessutom av fukt som kommer från marken. Dessa två områden är således väldigt viktiga att man hela tiden håller koll på och sköter om, något som är lättare då det kommer till taket än vad det är då det gäller grunden.

Menas med detta; taket kan man med blotta ögat och okulärt se om något är trasigt och om något läcker in. Grunden får man istället hålla utkik efter olika ledtrådar och bäst gör man detta genom att gå nee i sin källare. Ser man där att det finns fuktfläckar på golvet, på väggarna eller i taket, om det börjat lossna färgsjok från exempelvis väggarna eller om det luktar surt och unket så är allt detta indikationer på att det är dags att öppna sin plånbok. Dessa är nämligen tecken på att det börjar bli dags att genomföra en dränering i Stockholm.

Budgetera för en dränering

En dränering är något som kostar mycket pengar och även om man får använda sig av sitt rot-avdrag så får man ändå räkna med att kostnaden kommer att hamna mellan 50-70.000 kronor. Det är inte materialet som utgör den stora kostnaden vid en dränering utan det är allt arbete som utgör lejonparten. Har du ett hus i Stockholm och står inför en dränering så är det allt grävarbete som kommer att kosta. Huset du bor i har nämligen grunden en bra bit under jord och för att komma åt denna så krävs det grävning; mycket sådan. Dessutom så kommer det att kosta mycket pengar att återställa din tomt i Stockholm också efter det att denna dränering är genomförd.

Kort sagt – en dränering är något som man alltid ska budgetera för som husägare och detta då en sådan kommer att bli nödvändig att genomföra med jämna mellanrum – oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige.

Tipset – utöver att använda rot-avdraget – för att få ner kostnaden lite är att man anlitar ett företag som kan sköta allting som rör dräneringen snarare än att engagera en för grävarbetet, en annan för dränering och en tredje för efterarbetet med tomten. Totalentreprenad blir som regel alltid billigare i slutändan.

Fönsterrenovering skyddar ditt hus och dina fönster

Fönster är en oumbärlig del av ett hus. De släpper in ljus, ger ett trivsamt hem och kan generera fantastiska vyer. De är även fina genom sina utsmyckningar som gardiner och blommor inomhus och snickarglädje utomhus.  De är helt enkelt nödvändiga och går inte att vara utan. Därför är det också viktigt att man ser till att de fungerar bra och att de är i gott skick. Med åren kan de bli slitna och svåra att till exempel öppna och stänga. Detta kan man enkelt undvika genom att göra regelbundna fönsterrenoveringar. Det ser till att fönstren är snygga och att de fungerar precis som de ska.

Dina fönster behöver upprustning

Att tiden sätter sina spår det vet vi och det gäller naturligtvis även fönster. Fönster är mycket tunnare än till exempel väggar och därför är de fönsterrenoveringkänsligare för de påfrestningar de utsätts för. De påverkas mycket av väder och temperaturskillnader som fukt, kyla och värme. Längs kusterna är belastningen på fönstren ännu större och det beror på salthalten i vindarna. Saltet nöter extra mycket och därför är det också extra viktigt att rusta upp sina fönster så att de håller för alla yttre påfrestningar. De flesta fönster är gjorda helt i trä vilket gör att de sväller och krymper i takt med klimatet och vädret. Detta kan leda till att fönstren blir skeva och svåra att öppna och stänga. Fönsterkarmen och fönsterbågen är gjorda för att ha perfekt passform men när de sväller och krymper kan den försämras och de många fogar som finns kan börja läcka. Fönster läcker upp till 10 gånger mer värme än en vägg och om underhållet är eftersatt kan de läcka ännu mer. Fönsterrenoveringar är väldigt viktiga för att minska värmeläckage och för att fönstren utan problem ska kunna öppnas och stängas. Det är också viktigt att renovera och måla om sina fönster för att skydda träet. Eftersom trä är ett levande material är det mycket känsligt för fukt och därför extra viktigt att skydda. Efter några år är det vanligt att fönsterfärgen börjar flagna och att det blir sprickor i den. Det kan leda till att fukt tar sig in i träet och att fukten vandrar vidare. Det kan i sin tur leda till röta och att hela eller delar av fönstret måste bytas ut. Det är ett betydligt mer omfattande arbete än endast ommålning och det kostar både mer tid och mer pengar. För att undvika detta är det mycket viktigt att se över sina fönster regelbundet. En bra färg skyddar fönstret och gör att det håller längre.

Har du inte renoverat dina fönster på länge kan det krävas ett mycket omfattande arbete. Det kan ta lång tid, tid som man inte alltid har. Ett bra sätt att spara den tiden är att anlita en firma för att göra fönsterrenoveringarna. De har bra kunskap och tar hänsyn till resten av huset för att bevara fönstrets tidstypiska anda.

Mät om din bostad i Stockholm

Ikea logotypeAtt äga en bostad i Stockholm innebär i dagsläget att man sitter lite i en guldsits. Priserna för bostäder har under en längre period eskalerat och når städignt nya toppnivåer. Stockholm är den satd i Sverige där man sett tydligast effekt av urbanisering och man ser att det dagligen flyttar in ungefär tre stycken fulla bussar med människor redo att ta sig an storstadens utmaningar. Problemet här ligger i att Stockholm som stad inte varit föreberedd på denna kraftiga inflyttning och har problem att ordna bostäder till alla nya personer som flyttar in – något som i sin tur alltså skapat de hysteriska priserna på befintliga bostäder som man ser i dagsläget.

Hur länge detta pågår är svårt att sia om och är en fråga som delat experterna i två läger där den ena hävdar att priserna kommer att fortsätta stiga medan den andra pekar på att det hela handlar om en stor bubbla på väg att brisera. Om det sistnämnda inträffar och sker så kommer detta att påverka hela ekonomin i Sverige och vi får här hålla tummarna att de något olyckskraxande experterna missbedömt situationen.

Om vi istället fokuserar på hur det de facto ser ut i dagens Stockholm gällande bostäder så är det alltså så att priserna är väldigt höga och att varje kvadratmeter har ett värde som kan uppgå till hela 130.000 kronor i de mest attraktiva delarna av staden – Vasastan, Östermalm och Södermalm – och att det finns sätt att hitta sådana genom ett relativt enkelt sätt. Det många inte vet i Stockholm – och över hela Sverige – är nämligen att väldigt många bostäder är felmätta och större än vad man tror. Det vill säga – siffrorna som står på kontraktet stämmer inte överens med verkligheten och detta kan korrigeras genom att man kontaktar ett företag för en areamätning.

Anledningen till att så många bostäder har felaktiga mått angivna i sina kontrakt handlar inte om slarv eller fusk utan om att man mäter på ett annat sätt i dagsläget – både gällande teknik och vad som räknas som boyta. Som ett exempel på detta kan vi säga att det numera sker mätningar med hjälp av moderna laserverktyg som triffar på endast några millimeter och att så mycket som 60% av alla bostäder visat sig ha felaktiga mått skrivna i kontraktet. Här har man således ett väldigt lätt sätt att skaffa sig en mer värdefull bostad och speciellt då – som sagt – i Stockholm.

Säger vi här att en bostad i Vasastan i kontraktet har måtten 62 meter2 och att man efter en ny mätning kommer fram till att den i själva verket är 64 meter2 – ja, då förstår man ju också värdet av att få detta gjort. Ett snittpris på 130.000 kronor per meter2 i Vasastan och därefter – genom en ommätning av lägenheten – hitta två stycken extra är en potentiell vinst på 260.000 kronor. Här finns det således en väldigt, väldigt attraktiv aspekt som verkligen rekommenderas till det lyckliga antal av människor som äger sin egen bostad i Stockholm.

Mätverktyg Renovera för att sälja med vinst

Detta sätt – att mäta om sin bostad – är alltså ett bortglömt sätt att tjäna grova pengar vid en försäljning av sin bostad i Stockholm och om vi leker med tanken att denna ger resultatet att bostadens yta stämmer överens med kontraktet; den är alltså lika stor som de angivna siffrorna och man vill ändå sälja med förtjänst. Finns det då andra – billiga – sätt att tjäna pengar i Stockholm? Ja, först och främst; du kommer garanterat att gå med vinst om du säljer din bostad i Stockholm i dagsläget och frågan ska istället ställas om hur mycket du vill tjäna och till vilket pris? Det handlar här om att renovera och fräscha till och hur mycket pengar man är beredd att lägga på detta. Vi kan här säga att du står inför en försäljning, har 100.000 kronor att investera i renovering och funderar över var dessa pengar ska läggas för att öka värdet på din bostad.

Här är tipset att du lägger pengarna på främst två stycken rum – kök och badrum – och försöker få dessa så fräscha som möjligt. Detta kan innebära att du tvingas lägga ut en stor del av pengar på att exempelvis kakla om eller att byta ut ditt badkar mot en dusch eller att du håller det lite mer sparsamt. Med detta menar vi att du köper exempelvis billiga köksluckor och stommar på IKEA eller att du river ut skåpen i badrummet och ersätter dessa med material från samma företag.

Att just IKEA nämns här är ingen slump då de tillverkar produkter som tilltalar väldigt många, är billiga och inte kräver så mycket jobb. För att installera ett kök från IKEA så behöver du – naturligtvis beroende på din egen kompetens – inte anlita en snickare utan kan sköta jobbet på egen hand genom att följa de lättbegripliga anvisningarna som följer med din order. Det behöver inte kosta så mycket pengar för att göra en bostad mer attraktiv och att därefter sälja den med vinst – huvudsaken är att det syns att något är gjort. Visar en areamätning att bostaden är lika stor som det angivna kontraktet så finns det alltid alternativ att sälja med god vinst i Stockholm.

Mät din bostad först dock – det är det enklaste sättet att tjäna stora pengar. Kom ihåg – 60 % av de bostäder som blivit mätta har felaktiga mått så det finns goda möjligheter att även din är en av dessa.

Stambyten – en nödvändighet

KoppparrörDet finns en överhängande risk för samtliga personer boende i lägenheter att någon gång tvingas uppleva att ett stambyte genomförs. Detta då rör- och ledningar har en begränsad livslängd och det är också dessa som man byter ut mot nyare diton då man genomför stambyten. Här ska man direkt säga att detta tar lång tid, men att det är direkt avgörande för det fortsatta boendet.

Om exempelvis en bostadsrättsförening ignorerar och negligerar detta så kommer fastigheterna att riskera att stora vattenskador uppkommer och dessa vattenskador kan i många fall leda till att fastigheterna i fråga blir obrukbara. Man genomför således stambyten av ett syfte – att kunna fortsätta använda husen i fråga även i framtiden. Det ska således ses som en absolut nödvändighet och som ett nödvändigt ont och ibalnd kan det underlätta att försöka se de positiva effekterna snarare än att bara se de negativa delarna.

Om vi tar ett exempel för att illustrera lite av vad vi menar med detta. Vi tar ett äldre hur i Stockholm där tio lägenheter finns och där styrelsen – tillsammans med medlemmarna – beslutat att ett stambyte måste genomföras inom loppet av några år. Man beslutar att detta bör ske per omgående och tar därför tjuren i hornen direkt. Man informerar i god tid så att de boende i lägenheterna i fråga ska kunna hinna organisera med eventuella temporära bostäder under tiden stambytet sker och man gör även klart för de boende att detta projekt kommer att ge viss mersmak. Detta i form av en omfattande renovering av samtliga badrum och i köken.

Vid ett stambyte är detta scenario nämligen inte ovanligt och det är dit vi vill komma; huset i Stockholm som vi hade som exempel kommer här att passa på att även byta ut duschar, kakla om, riva ut köksluckor och annat och därefter ersätta dessa med helt nytt material. Det vi menar är att man i många fall tjänar på att ett satmbyte genomförs och att man därför ska försöka se denna nödvändiga process ur ett lite ljusare sken. Visst – ett stambyte är jobbigt och man kommer att få leva i en kappsäck under några månader; men belöningen i form av ett nytt badrum, ett kök och – framförallt – pålitliga och säkra rör- och ledningar är värd att vänta på.

Ekonomiska fördelar i Stockholm

Anledningen till att vi ovan fokuserade på ett hus i Stockholm var inte av en slump. Detta på grund av flera orsaker – både positiva och negativa sådana. Om vi börjar med de negativa aspekterna av hur stambyten påverkar de boende i Stockholm så handlar dessa om att det kan vara väldigt svårt att hitta någonstans att bo under tiden detta äger rum.

Alla vet hur bostadssituationen i Stockholm ser ut och att det inte finns tillräckligt med lägenheter att hyra som det är i dagsläget – stambyten innebär därför att det kan vara stora problem att hitta en lämplig bostad under tiden. Ofta får man där flytta in hos vänner eller försöka bita ihop under tiden genom att dela toaletter, dusch och annat med de andra boende i huset där stambytet sker. Att jämföra då med stambyten i mindre städer där problemet med lämpliga ersättningslägenheter inte alls är lika påtagliga som i Stockholm.

Om vi ser till de positiva aspekterna då? Ja, även här kan vi koppla stambyten till den extrema bostadssituationen i Stockholm och här är det bara att vända på frågan för att förstå vad vi menar. Kortfattat; äger du en lägenhet i Stockholm där man just genomfört ett stambyte så kommer denna att ha ökat ganska rejält i värde – och detta utan att det kostat så mycket för dig som privatperson. Det blir således en väldigt investering då många spekulanter faktiskt aktivt söker efter just hus där stambyten skett och detta kan innebära väldigt mycket pengar den dagen man beslutar sig för att sälja sin bostad i Stockholm.

Naturligtvis finns det både för- och nackdelar; men just i den staden menar vi att fördelarna överväger nackdelarna med hästlängder. Potentiell vinst vid en försäljning är något som alltid ska värderas högt.

Kan stambyten ske på ett smidigare sätt?

Att själva tiden det tar för ett stambyte att genomföras är något som gör att man per definition ser detta som något negativt och att det dessutom är dyrt är ytterligare något som ska sättas på minuskontot. Det kostar nämligen mycket pengar och det här kan visa sig i form av en ganska rejäl hyreshöjning då många bostadsrättsföreningar inte har den stabila ekonomin att finansiera stambyten utan att det drabbar medlemmarna.

Detta har gjort att många bostadsrättsföreningar istället använder sig av ett annat alternativ som kallas relining där man snarare reparerar de befintliga rören och ledningarna än att helt byta ut dem. En betydligt billigare process som dock inte ger lika stor säkerhet som fullständiga stambyten. Här ska man dock veta att tekniken inom relining kraftigt förbättrats på slutet och att om utvecklingen följer den nuvarande kurvan så kommer fler och fler bostadsrättsföreningar att använda sig av detta alternativ.

Om vi kortfattat berättar vad relining innebär så kan vi skapa en lite bättre förståelse – för enkelhetens skulle använder vi oss av samma hus i Stockholm som vi hade i exemplet ovan. De boende i detta hus väljer att på årsstämman rösta ned motionen om stambyten och röstar hellre på alternativet relining då detta är betydligt billigare och tar kortare tid. Vid denna relining av huset i Stockholm så behöver man inte riva ut alla rör utan man reparerar de befinliga genom att belägga insidan med en yta av exempelvis polyester eller exposi – material som båda är flexibla och expansiva och som visat sig klara sig mycket bra mot vatten. Detta sprayas på och tar väldigt kort tid – att jämföra då med stambyten – och sker till kanske hälften av priset. Varför använder då inte fler av denna metod?

Jo, här kan man säga att även om relining och tekniken inom detta gått framåt så är det fortfarande en risk för läckage och för förgiftning av exeplevis dricksvattnet. Mycket tyder på att relining i framtiden kan komma att ersätta stambyten – men vi är dock inte riktigt där ännu och  under tiden så kommer det sistnämnda att vara något som fortfarande måste ske; oavsett om man bor i Stockholm, Malmö eller i Kiruna. Det handlar till syvende och sist om att hus över hela Sverige ska fortsätta att vara beboeliga under en lång tid framöver.